Gjengivelsen av evangeliet
    Footnotes
    Theme

    Gjengivelsen av evangeliet

    Gud gir sannheten og ordinansene i sitt evangelium tilbake til menneskene på jorden. Jesu Kristi evangelium forsvant fra jorden på grunn av det frafall som fant sted etter at Kristi apostler hadde sluttet å virke. Dette frafallet gjorde en gjengivelse av evangeliet nødvendig. Ved hjelp av syn, englers betjening og åpenbaring til jordens mennesker gjenga Gud evangeliet. Gjengivelsen begynte med profeten Joseph Smith (JS—H 1:1–75; L&p 128:20–21) og har senere fortsatt frem til i dag gjennom Herrens levende profeter og deres virke.