Metusalah
    Footnotes
    Theme

    Metusalah

    Sønn av Enok i Det gamle testamente. Metusalah levde 969 år (1M 5:21–27; Luk 3:37; Moses 8:7). Han var en rettferdig profet som ble tilbake på jorden da Enoks by ble tatt opp til himmelen. Han ble på jorden for å oppreise etterkommere som Noah kunne fødes gjennom (Moses 8:3–4).