Krone
    Footnotes
    Theme

    Krone

    En sirkelrund hodepryd som ble brukt av herskere. Den kan symbolisere celestial makt, herredømme og guderang. De som holder ut til enden ved å etterleve alle Guds bud, vil motta det evige livs krone (se L&p 20:14; Moses 7:56; JS—M 1:1).