Romerne, brevet til (Romerbrevet)
    Footnotes
    Theme

    Romerne, brevet til (Romerbrevet)

    Et brev i Det nye testamente som Paulus skrev til de hellige i Rom. Han hadde tenkt å reise til Jerusalem, og det ville helt sikkert bli en farefull ferd. Hvis han kom fra denne reisen med livet i behold, håpet han senere å kunne reise til Rom. Brevet skulle delvis forberede menigheten der på å ta imot ham når han kom. Innholdet kan også betraktes som en redegjørelse for bestemte læresetninger som hadde vært omstridt, men som Paulus nå betraktet som endelig avgjort.

    I kapittel 1 hilser Paulus romerne. Kapittel 2–11 inneholder flere uttalelser om læren om tro, gjerninger og nåde. I kapittel 12–16 finnes praktiske læresetninger om kjærlighet, plikt og hellighet.