Forløsningsplan
    Footnotes
    Theme

    Forløsningsplan

    Fylden av Jesu Kristi evangelium — laget for å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Den omfatter skapelsen, fallet og forsoningen — og dessuten alle lover, ordinanser og læresetninger som Gud har gitt. Denne planen gjør det mulig for alle mennesker å bli opphøyet og leve sammen med Gud i all evighet (2 Ne 2, 9). I Skriftene kalles denne planen også frelsesplanen, lykkens plan og barmhjertighetens plan.