Pratt, Parley Parker
    Footnotes
    Theme

    Pratt, Parley Parker

    En eldre bror av Orson Pratt og en av de første tolv apostler som ble kalt etter at Kirken ble gjenopprettet i nyere tid (L&p 124:128–129). Parley Pratt ble kalt til å være med på det første av flere misjonærfremstøt da Herren ga ham en åpenbaring gjennom Joseph Smith i oktober 1830 (L&p 32; 50:37).