Habakkuk
  Footnotes
  Theme

  Habakkuk

  En profet i Juda i Det gamle testamente som påpekte folkets syndige handlinger — Han levde muligens i Jojakins regjeringstid, ca. år 600 f. Kr.

  Habakkuks bok

  Kapittel 1 gjengir en diskusjon mellom Herren og hans profet som minner om det vi finner i Jeremia 12 og L&p 121. Habakkuk var bekymret over at de ugudelige tilsynelatende hadde fremgang. I kapittel 2 ber Herren Habakkuk om å være tålmodig — den rettferdige må lære å leve ved tro. Kapittel 3 gjengir Habakkuks bønn hvor han anerkjenner Guds rettferdighet.