Studiehjelpemidler
Djevel
forrige neste


Djevel

Satan. Djevelen er en fiende av rettferdighet og av dem som forsøker å gjøre Guds vilje. Han er bokstavelig talt en av Guds åndesønner. På et tidspunkt var han en engel med myndighet i Guds nærhet(Jes 14:12; 2 Ne 2:17). Imidlertid gjorde han opprør i foruttilværelsen og overtalte en tredjedel av Faderens åndebarn til å gjøre opprør sammen med seg (L&p 29:36; Moses 4:1–4; Abr 3:27–28). De ble kastet ned fra himmelen, fikk ingen anledning til å få et dødelig legeme og oppleve et jordeliv, og vil være evig fordømt. Helt siden djevelen ble kastet ned fra himmelen, har han stadig forsøkt å bedra alle menn og kvinner, og lede dem bort fra Guds verk så hele menneskeheten kan bli like ulykkelig som han selv er (Åp 12:9; 2 Ne 2:27; 9:8–9).

Djevelens kirke

Enhver ond og verdslig organisasjon her på jorden som fordreier det rene og fullkomne evangelium og kjemper mot Guds Lam.