Ærlig, ærlighet
    Footnotes

    Ærlig, ærlighet

    Å være oppriktig, sannferdig og uten svik