Utelukkelse
    Footnotes
    Theme

    Utelukkelse

    Den prosess som består i å ekskludere en person fra Kirken og frata vedkommende alle rettigheter og privilegier som medlemskap innebærer. En person blir utelukket av Kirkens autoriteter først etter at vedkommende har valgt å leve i opposisjon til Herrens bud og således har diskvalifisert seg fra videre medlemskap i Kirken.