Studiehjelpemidler
Vitne, vitnesbyrd
forrige neste


Vitne, vitnesbyrd

Vitne, vitnesbyrd har flere betydninger når de brukes i Skriftene. Det kan være et utsagn om, eller et annet bevis for, at noe er sant. Det kan være kunnskap og et åndelig vitnesbyrd gitt av Den hellige ånd. Det kan også være en person som avgir et slikt utsagn bygget på personlig kunnskap – med andre ord en som bærer sitt vitnesbyrd. En offisiell eller juridisk erklæring om hva en person betrakter som sant, kalles et vitneprov/vitneutsagn (L&p 102:26).