Mellommann
    Footnotes
    Theme

    Mellommann

    En som går i forbønn eller er et bindeledd. Jesus Kristus er en mellommann — han står mellom Gud og mennesket. Hans forsoning gjorde det mulig for menneskene å omvende seg fra sine synder og bli forsonet med Gud.