Esau
    Footnotes
    Theme

    Esau

    I Det gamle testamente, Isak og Rebekkas eldste sønn og Jakobs tvillingbror. De to brødrene var rivaler helt fra fødselen av (1M 25:19–26). Esaus etterkommere, edomittene, og Jakobs etterkommere, israelittene, ble rivaliserende nasjoner (1M 25:23).