Ekteskap
  Footnotes
  Theme

  Ekteskap

  En lovformelig pakt eller kontrakt mellom en mann og en kvinne som gjør dem til mann og hustru. Ekteskapet er gitt av Gud (L&p 49:15).

  Den nye og evige ekteskapspakt

  Ekteskap inngått i henhold til evangeliets lov og det hellige prestedømme, gjelder både for dette liv og for evigheten. Verdige menn og kvinner som på denne måten blir viet og beseglet i templet, vil kunne fortsette å være mann og hustru i all evighet.

  Ekteskap mellom mann og kvinne med forskjellig tro og levesett

  Mangegifte

  En manns ekteskap med to eller flere hustruer samtidig. En mann tillates bare én hustru medmindre Herren ved åpenbaring bestemmer noe annet (Jak bok 2:27–30). Ifølge åpenbaring ble mangegifte praktisert i gammeltestamentlig tid, og i den gjenopprettede Kirkes første tid etter anvisning av profeten, som hadde prestedømmets nøkler (L&p 132:34–40, 45). Mangegifte praktiseres ikke lenger i Kirken (L&p OE—1), og i dag er ekteskap med mer enn én hustru uforenlig med medlemskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.