Fordømme, fordømmelse
  Footnotes
  Theme

  Fordømme, fordømmelse

  Slik det er brukt i Skriftene, har ordet fordømmelse to betydninger: (1) Å dømme eller bli funnet skyldig av Gud, (2) Å bli stanset i sin åndelige fremgang og nektet adgang til Guds nærvær.

  Å dømme eller bli funnet skyldig av Gud

  Å bli stanset i sin åndelige fremgang

  “Fordømmelse” innebærer her at man blir nektet adgang til Guds nærhet og hans herlighet. Det er forskjellige grader av fordømmelse. Alle som ikke oppnår fylden av celestial opphøyelse, vil til en viss grad ha begrenset fremgang og begrensede rettigheter, og vil i samme grad være fordømt.