Josef, sønn av Jakob
  Footnotes
  Theme

  Josef, sønn av Jakob

  I det gamle testamente, den førstefødte sønn av Jakob og Rakel (1M 30:22–24; 37:3).

  Josef fikk førstefødselsretten i Israel fordi Ruben, som var den førstefødte sønn av Jakobs første hustru, mistet denne rettigheten ved overtredelse (1 Krøn 5:1–2). Fordi Josef var verdig, var han som førstefødte sønn av Jakobs andre hustru, den neste med rett til denne velsignelsen. Josef fikk også en velsignelse av sin far like før Jakob døde (1M 49:22–26).

  Josef var en meget karakterfast mann og var også “vis og forstandig” (1M 41:39). Da han avviste Potifars hustru, er dette et eksempel på tro, kyskhet og personlig rettskaffenhet (1M 39:7–12). Da Josef i Egypt fortalte sine brødre hvem han virkelig var, takket han dem og klandret dem ikke for det de hadde gjort mot ham. Han trodde at det de hadde gjort, hadde ført til at Guds vilje ble oppfylt (1M 45:4–15).

  Åpenbaring i de siste dager forteller hvilken stor oppgave Josefs familie har i de siste dager (2 Ne 3:3–24; 3 Ne 20:25–27; JSO, 1M 50).