Gad, sønn av Jakob
  Footnotes
  Theme

  Gad, sønn av Jakob

  En sønn av Jakob og Silpa i Det gamle testamente (1M 30:10–11). Hans etterkommere ble en av Israels stammer.

  Gads stamme

  De velsignelser Jakob ga til sin sønn Gad, finnes i 1M 49:19. De velsignelser Moses ga til Gads stamme, står i 5M 33:20–21. Ifølge disse velsignelsene skulle Gads etterkommere bli en krigersk slekt. De landområder de fikk tildelt i Kana’an, lå på østsiden av elven Jordan, hvor det var god beitemark og rikelig med vann.