Studiehjelpemidler
Sion


Sion

De rene av hjertet (L&p 97:21). Sion er også et sted hvor de rene av hjertet bor. Den byen som ble bygget av Enok og hans folk og som til slutt ble tatt opp til himmelen på grunn av rettferdighet, ble kalt Sion (L&p 38:4; Moses 7:18–21, 69). I de siste dager vil en by ved navn Sion bli bygget i nærheten av Jackson fylke, Missouri (De forente stater), og her vil Israels stammer samle seg (L&p 103:11–22; 133:18). De hellige blir rådet til å bygge opp Sion overalt hvor de bor i verden.