Fall, Adam og Evas
    Footnotes
    Theme

    Fall, Adam og Evas

    Den prosess som førte til at menneskene på denne jorden ble dødelige. Da Adam og Eva spiste av den forbudte frukt, ble de dødelige — de ble med andre ord underlagt synd og død. Adam ble det “første kjød” på jorden (Moses 3:7). Åpenbaring i de siste dager gjør det klart at fallet er en velsignelse, og Adam og Eva skulle derfor hedres som menneskehetens første foreldre.

    Fallet var et nødvendig skritt i menneskets fremgang. Fordi Gud visste at fallet ville finne sted, hadde han sørget for en Frelser i det førjordiske liv. Jesus Kristus kom i tidens midte for å sone for Adams fall og også for menneskets individuelle synder under forutsetning av omvendelse.