Jonas
  Footnotes
  Theme

  Jonas

  En profet i Det gamle testamente som ble kalt av Herren for å forkynne omvendelse til byen Ninive (Jon 1:1–2).

  Jonas’ bok

  En bok i Det gamle testamente som forteller om noe Jonas opplevde. Sannsynligvis skrev ikke Jonas boken selv. Bokens hovedtanke er at Jehova regjerer overalt, og ikke begrenser sin kjærlighet til en enkelt nasjon eller et bestemt folk.

  I kapittel 1 blir Jonas kalt av Herren som ber ham forkynne for Ninive. Men i stedet for å gjøre som Herren ønsker, flykter Jonas med en båt og blir slukt av en stor fisk. I kapittel 2 ber Jonas til Herren, og fisken spyr Jonas ut på tørr grunn. Kapittel 3 forteller om Jonas som drar til Ninive og profeterer at den vil gå til grunne. Men folket omvender seg. I kapittel 4 irettesetter Herren Jonas fordi han er sint for at Herren reddet folket.

  Jesus lærte at Jonas som ble slukt av en fisk, var et forbilde på Jesu egen død og oppstandelse (Mat 12:39–40; 16:4; Luk 11:29–30).