Apokryfiske bøker
    Footnotes
    Theme

    Apokryfiske bøker

    Hellige bøker for det jødiske folk. Disse bøker var ikke tatt inn i den hebraiske bibel, men enkelte kristne kirker har beholdt dem i sine bibler. Disse bøkene er ofte verdifulle når det gjelder å binde sammen Det gamle og nye testamente, og Kirken betrakter dem som nyttig lesning.