Omni
  Footnotes
  Theme

  Omni

  I Mormons bok en nephitt som førte opptegnelser ca. 361 f.Kr. (Jar 1:15; Omni 1:1–3).

  Omnis bok

  En bok i Mormons bok som ble oversatt fra Nephis små plater. Boken har ett eneste kapittel og gir en beretning om krigene mellom nephitter og lamanitter. Omni skrev bare de tre første versene i boken. Deretter ble platene overlevert til Amaron, Chemish, Abinadom og til slutt til Amaleki. Amaleki overleverte platene til Benjamin som var konge i Zarahemla.