Ed
    Footnotes
    Theme

    Ed

    I Skriftene vanligvis en hellig pakt eller et hellig løfte. Men ugudelige personer — innbefattet Satan og hans engler — avlegger også ed for å realisere sine onde hensikter. På Det gamle testamentes tid var eder akseptert, men Jesus Kristus lærte at man ikke skulle sverge — hverken i Guds eller hans skaperverks navn (Mat 5:33–37).