Slektshistorie
    Footnotes
    Theme

    Slektshistorie

    En opptegnelse som følger en slektslinje i en familie. Når embeder i prestedømmet eller spesielle velsignelser var knyttet til en bestemt familie, var slektslinjen i Skriftene svært viktig (1M 5; 10; 25; 46; 1 Krøn 1–9; Esr 2:61–62; Neh 7:63–64; Mat 1:1–17; Luk 3:23–38; 1 Ne 3:1–4; 5:14–19; Jar 1:1–2). I den gjenopprettede Kirke i dag forsøker Kirkens medlemmer å oppspore sine slektslinjer — delvis for å finne riktige navn på avdøde forfedre så de kan utføre frelsende ordinanser for dem. Disse ordinansene blir gyldige for de avdøde personer som aksepterer Jesu Kristi evangelium i åndeverdenen (L&p 127, 128).