Efeserne, brevet til
    Footnotes
    Theme

    Efeserne, brevet til

    Et brev i Det nye testamente skrevet av apostelen Paulus til de hellige i Efesus. Brevet er av stor betydning, for det forteller hva Paulus lærte om Kristi Kirke.

    Kapittel 1 inneholder den vanlige hilsen. Kapittel 2–3 forklarer den forandring som finner sted hos mennesker som blir medlemmer av Kirken: De blir de helliges medborgere, og hedningefolk og jøder blir forenet i én Kirke. Kapittel 4–6 forklarer hvilken oppgave apostler og profeter har, behovet for enhet og enighet, og for å ta på seg Guds fulle rustning.