Filipperne, brevet til
    Footnotes
    Theme

    Filipperne, brevet til

    Et brev som Paulus skrev til de hellige i Filippi mens han første gang satt fengslet i Rom, og som vi nå har som Brevet til filipperne i Det nye testamente.

    I kapittel 1 hilser Paulus menigheten, og instruerer dem om enhet, ydmykhet og standhaftighet. I kapittel 2 blir det understreket at alle skal bøye seg for Kristus, og at alle må utarbeide sin egen frelse. I kapittel 3 forteller Paulus at han har ofret alt for Kristus, og i kapittel 4 takker han de hellige i Filippi for den hjelp de har gitt ham.