Gullplater
    Footnotes
    Theme

    Gullplater

    En opptegnelse skrevet på plater av gull. Den forteller om to store sivilisasjoner på det amerikanske kontinent. Joseph Smith oversatte og utga en del av disse platene. Denne oversettelsen kalles Mormons bok (Flere opplysninger finnes under “Innledning” og “Profeten Joseph Smiths vitnesbyrd” foran i Mormons bok).