Betania
    Footnotes
    Theme

    Betania

    Den landsbyen hvor Jesus Kristus oppholdt seg den siste uken av sitt liv på jorden (Mat 21:17; Mark 11:11). Betania lå på Oljeberget i sydøsthellingen, og var hjemstedet til Lasarus, Marta og Maria (Joh 11:1–46; 12:1).