Mosiah, sønn av Benjamin
  Footnotes
  Theme

  Mosiah, sønn av Benjamin

  En rettferdig konge og profet blant nephittene i Mormons bok. Mosiah fulgte sin fars rettferdige eksempel (Mosiah 6:4–7). Han oversatte de 24 gullplatene som inneholdt jaredittenes opptegnelse (Mosiah 28:17).

  Mosiahs bok

  En bok i Mormons bok. Kapittel 1–6 inneholder om kong Benjamins mektige tale til sitt folk. Herrens Ånd rørte ved deres hjerter, folket ble omvendt, og de hadde ikke mer noe ønske om å gjøre ondt. Kapittel 7–8 forteller om en gruppe nephitter som hadde dratt ut for å bo blant lamanittene. En ekspedisjon ble sendt ut for å lete etter dem. Ammon, som var ekepedisjonens leder, fant dem, og fikk vite hvilke prøvelser de hadde hatt under lamanittenes undertrykkelse. I kapittel 9–24 får vi høre hvordan denne undertrykkelsen artet seg og hvordan deres ledere — Zeniff, Noah og Limhi — levde under lamanittene. Vi hører også om en profet ved navn Abinadi og hans martyrdød. Alma ble omvendt under rettssaken mot Abinadi. Kapittel 25–28 forteller om hvordan Almas sønn og kong Mosiahs fire sønner ble omvendt. I kapittel 29 anbefaler kong Mosiah at kongene blir erstattet med dommere. Almas sønn, Alma, ble valgt til den første øverste dommer.