Banner
    Footnotes
    Theme

    Banner

    I Skriftene brukes ordet i betydningen flagg eller fane som folk samlet seg om for å markere felles hensikt eller identitet. I fordums tid var et banner (en fane) et samlingspunkt for soldater i kamp. Mormons bok og Jesu Kristi Kirke er et symbolsk banner for alle jordens nasjoner.