Profetenes skole
    Footnotes
    Theme

    Profetenes skole

    Vinteren 1832–1833 mens Joseph Smith oppholdt seg i Kirtland, Ohio (i Amerikas forente stater), befalte Herren ham å organisere en skole for å gi brødrene opplæring i alle ting angående evangeliet og Guds rike. Fra denne skolen kom mange av Kirkens første ledere. En annen skole for profeter og eldster ble ledet av Parley P. Pratt i Jackson fylke, Missouri (L&p 97:1–6). Lignende skoler ble opprettet like etter at de hellige hadde utvandret vestover, men de ble snart oppløst. I dag foregår undervisningen i evangeliet i hjemmet, i prestedømsquorum, i de forskjellige hjelpeorganisasjoner samt i Kirkens skoler og i Seminar- og Instituttklasser.