Herrens vingård
    Footnotes

    Herrens vingård

    Et symbol på et område hvor det foregår åndelig arbeide. I Skriftene betyr Herrens vingård vanligvis Israels hus eller Guds rike på jorden. Av og til henviser det også til verdens folk i sin alminnelighet.