Korinterne, brev til
  Footnotes
  Theme

  Korinterne, brev til

  To bøker i Det nye testamente. De var opprinnelig brev som Paulus skrev til de hellige i Korint for å irettesette dem. Korinterne bodde i et ugudelig og umoralsk samfunn.

  Første brev

  I kapittel 1 hilser Paulus menigheten og sender dem et budskap om takksigelse. I kapittel 2–6 irettesetter Paulus menigheten i Korint for deres feil. I kapittel 7–12 besvarer Paulus bestemte spørsmål. Kapittel 13–15 handler om kjærlighet, åndelige gaver og oppstandelsen. Kapittel 16 inneholder Paulus’ råd om å være sterk i troen.

  Andre brev

  I kapittel 1 hilser Paulus menigheten og sender dem et budskap om takksigelse. I kapittel 2 gir han personlige råd til Titus. Kapittel 3–7 handler om evangeliets kraft i de helliges og deres lederes liv. I kapittel 8–9 blir de hellige rådet til å gi med glede til de fattige. Kapittel 10–12 er en bekreftelse på den stilling Paulus selv har i egenskap av apostel. Kapittel 13 er en formaning om å være fullkommen.