Studiehjelpemidler
Annet komme, Jesu Kristi
forrige neste


Annet komme, Jesu Kristi

Ved begynnelsen av tusenårsriket vil Kristus komme tilbake til jorden. Denne begivenhet vil markere slutten på denne jordens timelige prøvetid. De ugudelige vil bli fjernet fra jorden, og de rettferdige vil bli tatt opp i en sky mens jorden blir renset. Selv om intet menneske vet eksakt når Kristus kommer for annen gang, har han gitt oss tegn som vi kan være oppmerksomme på, og som viser at tiden nærmer seg (Mat 24; JS – M 1).