Annet komme, Jesu Kristi
    Footnotes
    Theme

    Annet komme, Jesu Kristi

    Ved begynnelsen av tusenårsriket vil Kristus komme tilbake til jorden. Denne begivenhet vil markere slutten på denne jordens timelige prøvetid. De ugudelige vil bli fjernet fra jorden, og de rettferdige vil bli tatt opp i en sky mens jorden blir renset. Selv om intet menneske vet helt nøyaktig når Kristus kommer for annen gang, har han gitt oss tegn vi kan være oppmerksomme på og som viser at tiden nærmer seg (Mat 24; JS—M 1).