Job
  Footnotes
  Theme

  Job

  En rettferdig mann i Det gamle testamente som ble utsatt for veldige lidelser, men likevel forble trofast i sin tro på Gud. Beretningen om ham finnes i Jobs bok.

  Jobs bok

  Selv om boken handler om Jobs lidelser, gir den ikke et uttømmende svar på hvorfor Job (eller noen annen) må lide smerte og miste sin familie og sitt gods. Boken gjør det klart at selv om man blir utsatt for lidelser, betyr ikke dette nødvendigvis at man har syndet. Herren kan bruke lidelse for å gi erfaring, for å disiplinere og undervise, men også for å straffe (L&p 122).

  Boken kan inndeles i fire avsnitt. Kapittel 1–2 inneholder en prolog til beretningen. Kapittel 3–31 forteller om en rekke samtaler mellom Job og tre venner. Kapittel 32–37 inneholder taler som ble holdt av Elihu, en fjerde venn, som fordømmer Job av andre grunner enn de tre første vennene hadde gjort. Kapittel 38–42 avslutter boken og forsikrer Job om at hans livskurs har vært god fra begynnelsen.

  Jobs bok lærer oss at hvis et menneske har en riktig kunnskap om Gud, og lever et liv som er akseptabelt for Gud, vil han bedre være istand til å tåle de prøvelser han blir utsatt for. Job viser sin usvikelige tro når han for eksempel sier: “Selv om han slår meg, vil jeg stole på ham.” (Job 13:15). Job er også nevnt i Esek 14:14; Jak brev 5:11; og i Lære og pakter 121:10.