Matteus
  Footnotes
  Theme

  Matteus

  En av Jesu Kristi apostler og forfatter av den første boken i Det nye testamente. Jøden Matteus, som var skatteoppkrever for romerne i Kapernaum, var sannsynligvis i tjeneste hos Herodes Antipas. Før han ble omvendt, var han kjent som Levi, sønn av Alfeus (Mark 2:14). Like etter at han ble kalt til å være Jesu disippel, holdt han et gjestebud hvor Herren var tilstede (Mat 9:9–13; Mark 2:14–17; Luk 5:27–32). Matteus hadde sannsynligvis store kunnskaper om Det gamle testamente og kunne se at Herrens liv var en detaljert oppfyllelse av profetier. Vi vet lite om hvordan det gikk med denne apostelen senere i livet. En overlevering sier at han led martyrdøden.

  Matteus-evangeliet

  Den første boken i Det nye testamente. Etter alt å dømme ble Matteus-evangeliet opprinnelig skrevet for jødene i Palestina, og vi finner her mange sitater fra Det gamle testamente. Hovedformålet for Matteus var å vise at Jesus var den Messias som var omtalt av profetene i Det gamle testamente. Han la også vekt på at Jesus er menneskenes konge og dommer.

  For kapittelsammendrag, se under Evangelier.