Skriftlærd
    Footnotes
    Theme

    Skriftlærd

    Det gamle og nye testamente bruker uttrykket litt forskjellig: (1) I Det gamle testamente var den skriftlærdes hovedoppgave å ta avskrift av hellig skrift (Jer 8:8). (2) I Det nye testamente nevnes de skriftlærde ofte og kalles også lovlærde eller lovkyndige. De utarbeidet loven i detalj og anvendte den på forhold i sin tid. (Mat 13:52; Mark 2:16–17; 11:17–18; Luk 11:44–53; 20:46–47).