Åpenbaring
  Footnotes
  Theme

  Åpenbaring

  Meddelelse fra Gud til hans barn på jorden. Åpenbaring kan skje gjennom Kristi lys og Den Hellige Ånd i form av inspirasjon, syner, drømmer eller besøk av engler. Åpenbaring gir veiledning som kan lede de trofaste til evig frelse i det celestiale rike.

  Herren åpenbarer sin gjerning til sine profeter og bekrefter for de troende at åpenbaringene til profetene er sanne (Amos 3:7). Gjennom åpenbaring gir Herren individuell veiledning til alle mennesker som søker den og som har tro, omvender seg og er lydige mot Jesu Kristi evangelium. “Den Hellige Ånd er en åpenbarer,” sa Joseph Smith, og “ingen kan motta Den Hellige Ånd uten å motta åpenbaring.”

  I Herrens kirke er Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum profeter, seere og åpenbarere — for Kirken og for verden. Kirkens president er den eneste som Herren har bemyndiget til å motta åpenbaring for Kirken (L&p 28:2–7). Alle kan motta personlig åpenbaring til gavn for seg selv.