Studiehjelpemidler
Ordinere, ordinasjon
forrige neste


Ordinere, ordinasjon

Å tildele eller overdra myndighet eller et embede. For å bruke myndighet i Guds kirke må en person være kalt av Gud ved profeti og ved håndspåleggelse av dem som har myndighet (Trosart 1:5). Selv om en person kan motta myndighet ved ordinasjon, bruker han den under ledelse av dem som har de spesielle nøkler til denne myndighet.