Syndsforlatelse
    Footnotes
    Theme

    Syndsforlatelse

    Tilgivelse for å ha gjort noe galt — under forutsetning av omvendelse. Syndsforlatelse er muliggjort ved Jesu Kristi forsoning. En person får forlatelse for sine synder hvis han har tro på Kristus, omvender seg fra sine synder, mottar ordinansene dåp og håndspåleggelse for Den Hellige Ånds gave og er lydig mot Guds bud (Trosart 1:3–4).