Studiehjelpemidler
Refse, refselse
forrige neste


Refse, refselse

Å irettesette eller disiplinere enkeltpersoner eller grupper for å hjelpe dem til å forbedre seg eller bli sterkere.