Hellig
    Footnotes

    Hellig

    Slik det er brukt i Skriftene, har ordet hellig to betydninger: (1) Å være hellig vil si å ha en gudlignende karakter, eller åndelig og moralsk ren. Det motsatte av hellig er å være verdslig eller vanhellig, (2) Et trofast medlem av Jesu Kristi Kirke.

    Å være hellig vil si å ha en gudlignende karakter, eller åndelig og moralsk ren. Det motsatte av hellig er å være verdslig eller vanhellig

    Et trofast medlem av Jesu Kristi Kirke