Mennesket, mennesker
  Footnotes
  Theme

  Mennesket, mennesker

  Henspiller på hele menneskeheten, både menn og kvinner. Alle menn og kvinner er bokstavelig talt åndelig avkom av en himmelsk Fader. Når de fødes her på jorden, mottar de et fysisk og dødelig legeme. Disse legemer ble skapt i Guds bilde (1M 1:26–27). De menn og kvinner som er trofaste ved å motta de nødvendige ordinanser, holde sine pakter og adlyde Guds bud og befalinger, vil gå inn til sin opphøyelse og bli Gud lik.

  Mennesket er vår himmelske Faders åndebarn

  Mennesket kan bli vår himmelske Fader lik