Sjel
  Footnotes
  Theme

  Sjel

  Skriftene bruker ordet “sjel” på tre forskjellige måter: (1) en ånd i et legemes skikkelse — både før og etter jordelivet (Alma 40:11–14; Abr 3:23); (2) ånd og legeme forenet i jordelivet (Abr 5:7); og (3) en udødelig oppstanden person hvor ånd og legeme er blitt uatskillelig forenet (Alma 40:23; L&p 88:15–16).

  Sjelers verdi

  Alle mennesker er Guds åndebarn. Han har omsorg for alle sine barn og betrakter hver og en som betydningsfull. Fordi de er hans barn, er det mulig for dem å bli ham lik, og derfor er de av stor verdi.