Levi
  Footnotes
  Theme

  Levi

  I Det gamle testamente, Jakob og Leas tredje sønn (1M 29:34; 35:23). Levi ble stamfar til en av Israels stammer.

  Levis stamme

  Jakob velsignet Levi og hans etterkommere (1M 49:5–7). Levis etterkommere tjenestegjorde i Israels helligdommer (4M 1:47–54). Aron var en levitt, og hans etterkommere var prester (2M 6:16–20; 28:1–4; 29). Levittene assisterte Arons sønner som var prester (4M 3:5–10; 1 Kong 8:4), av og til opptrådte de som musikere (1 Krøn 15:16; Neh 11:22), slaktet dyr som skulle ofres (2 Krøn 29:34; Esr 6:20) og assisterte vanligvis i templet (Neh 11:16). Levittene ble innviet til Herrens tjeneste for å utføre ordinansene for Israels barn. Levittene ble selv ofret på vegne av Israels barn (4M 8:11–22), og ble på denne måten Guds spesielle eiendom som ble gitt ham i stedet for de førstefødte (4M 8:16). De ble ikke innviet, men ble renset til sitt embede (4M 8:7–16). De fikk ikke noe arveland i Kana’an (4M 18:23–24), men fikk tienden (4M 18:21), åtte og førti byer (4M 35:6) og rett til å motta almisser fra folket under høytidene (5M 12:18–19; 14:27–29).