Rettferdig, rettferdighet
  Footnotes
  Theme

  Rettferdig, rettferdighet

  Slik de er brukt i Skriftene har ordene rettferdig, rettferdighet to betydninger: (1) Rettferdighet som rettskaffenhet. (2) Rettferdighet som rettferd.

  Rettferdighet som rettskaffenhet

  Å være rettferdig, hellig, dydig, rettskaffen, lydig mot Guds bud og avstå fra synd.

  Rettferdighet som rettferd

  Konsekvent velsignelse for rettferdige tanker og handlinger og straff for synder man ikke har omvendt seg fra. Rettferdighet er en evig lov som krever en straff hver gang en av Guds lover er brutt (Alma 42:13–24). Hvis synderen ikke omvender seg, må han betale prisen (Mosiah 2:38–39; L&p 19:17). Hvis han omvender seg, betaler Frelseren prisen gjennom sin forsoning ved å anvende barmhjertighet (Alma 34:16).