Undervise
    Footnotes
    Theme

    Undervise

    Å gi kunnskap til andre, spesielt om evangeliets sannheter, og veilede dem til rettferdighet. De som underviser i evangeliet, skulle være veiledet av Ånden. Alle foreldre er lærere i sin egen familie. De hellige skulle søke etter og være villige til å motta instruksjoner fra Herren og fra sine ledere.

    Undervis med Ånden