Amalickiah
    Footnotes
    Theme

    Amalickiah

    I Mormons bok, en forræder blant nephittene som fikk makt blant lamanittene og førte dem mot nephittene (Alma 46–51).