Magog
    Footnotes
    Theme

    Magog

    I Bibelen, et land og folk i nærheten av Svartehavet. Deres konge, Gog, skal lede Magogs hærstyrker i et siste stort slag før Kristi annet komme (Esek 38:2; 39:6). Skriftene taler også om et annet stort slag med Gog og Magog ved slutten av tusenårsriket mellom Guds og det ondes makter (Åp 20:7–9; L&p 88:111–116).