Sabbattsdagen
  Footnotes
  Theme

  Sabbattsdagen

  En hellig dag som hver uke er avsatt til hvile og tilbedelse. Etter at Gud hadde skapt alle ting, hvilte han på den syvende dag og befalte at én dag hver uke skulle være en hviledag for å hjelpe folket til å huske ham (2M 20:8–11).

  Før Kristi oppstandelse helligholdt Kirkens medlemmer ukens siste dag som sabbat, og det samme gjorde jødene. Etter oppstandelsen helligholdt Kirkens medlemmer — både jøder og ikke-jøder — ukens første dag (Herrens dag) til minne om Herrens oppstandelse. I dag fortsetter Kirken å helligholde én dag hver uke som en hellig sabbatsdag til å dyrke Gud og hvile fra det daglige arbeide.

  Sabbaten minner menneskene om deres behov for åndelig føde og at de er forpliktet til å være lydige mot Gud. Når en nasjon blir skjødesløs med helligholdelsen av sabbaten, påvirkes alle sider av livet, og det religiøse liv forfaller (Neh 13:15–18; Jer 17:21–27).